Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 28 2016

dianazet
dianazet
dianazet

ommanyte:

yo what are you always so stressed about?

me:

imageimageimageimage
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viasmutnazupa smutnazupa
dianazet
8400 f27c 500
Reposted fromberry-girl berry-girl viawujcioBat wujcioBat
dianazet
Reposted fromtfu tfu viawujcioBat wujcioBat
dianazet
grafika couple, drawing, and gif
Reposted fromweightless weightless viawujcioBat wujcioBat
dianazet
2666 ed2a
Reposted fromDuo Duo viawujcioBat wujcioBat
dianazet
Reposted frompjoter pjoter viawujcioBat wujcioBat
dianazet
9451 fd6a
Sting ray migration
Reposted fromsommteck sommteck viawujcioBat wujcioBat
dianazet
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viawujcioBat wujcioBat
dianazet
Verlängerungs-Wurst
Reposted fromBAM BAM viawujcioBat wujcioBat
dianazet
Reposted fromherrkammer herrkammer viatomash tomash
dianazet
4641 3b15 500
Reposted frombudas budas viatomash tomash

September 27 2016

One day you’ll wake up at 11:30 AM on a Sunday with the love of your life and you’ll make some coffee and pancakes and it’ll all be alright.
— just a friendly reminder to keep going ( via megan-hansenn)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viainvincible invincible
dianazet

Człowieka można ocenić tylko w ekstremalnych sytuacjach. Nie w tych zwyczajnych, bo podczas kupowania bułek w sklepie nawet seryjny morderca może wydawać się spoko ziomkiem.

Ludzi poznaje się kiedy ochlapie ich samochód przed ważnym spotkaniem, kiedy wracają wkurwieni z pracy albo mają 39 stopni gorączki. Ważniejsze od chwil tak słodkich, że rzyga się tęczą są te zaraz po kłótni. Najlepiej możesz ocenić, kto jest twoim przyjacielem po tym, czy odwiedzi cię w szpitalu, a nie po tym czy bawią was te same pranki i lubicie słuchać The Asteroids Galaxy Tour.

— Volantification
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainvincible invincible
dianazet
dianazet
1904 8736 500
Reposted frommagnificent-madam magnificent-madam
dianazet
6735 513b
dianazet
dianazet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl