Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2017

dianazet
1299 25ac
egon schiele.
Reposted fromrol rol viayanek yanek
dianazet
5785 9774 500
Łódź, ul.Piramowicza
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny viayanek yanek
7414 b8c3
Reposted frombabyface babyface viayanek yanek
dianazet
Reposted frombudas budas viayanek yanek
3065 ba21 500
Reposted fromidiod idiod viayanek yanek
6599 2be1

Going out tonight?

Reposted frommyry myry viashowmetherainbow showmetherainbow
dianazet
Nie wiem, tak na prawdę nie wiem o co chodzi. Może o pogodę, może powinienem się już leczyć, może wszystko jest w porządku?
Po prostu łapię się na tym że jak mam za dużo wolnego czasu to zaczynam sobie zadawać pytania, pojawiają się pęknięcia, jakieś wątpliwości. Czasem mam wrażenie że wszystko jest totalnie bez sensu. Że najsensowniej byłoby usiąść na dupie, napić się piwa i patrzeć jak świat płonie. 
Tylko chwilę później włącza się jakieś światełko, kontrolka podpisana "dalej dalej panie Świtała, napierdalamy, to już ostatni zakręt". No i napierdalam, w życiu tak nie napierdalałem, siłka, studia, praca, łubudubu. Tylko że zakręt się nie kończy, średnio widzę światełko na końcu tunelu. Naprawdę, no nie wiem co mam robić. Z plusów to tylko tyle że chyba samotność przestała mnie tak rozpierdalać na kawałki. Nie, nikogo nie poznałem, totalnie nic się nie zmieniło (no, może łopatka przestała mnie boleć przy samotnym śnie, od efektownej wyjebki na rowerze poprawionej wypadkiem w pracy minęły prawie dwa lata, czas najwyższy) w moim życiu. Nie wiem. Ugh.
Reposted fromyanek yanek
dianazet
dianazet
7821 d993
Reposted fromSenyia Senyia viayanek yanek
dianazet
9210 c3e4
Reposted fromodrzutowiec odrzutowiec viayanek yanek
dianazet
Może nie chodzi o to by znaleźć kogoś lepszego? Może nie chodzi o jakiekolwiek ocenianie. Może chodzi po prostu o to by znaleźć kogoś przy kim to co było tak bardzo wyjątkowe straciło swój blask. By przekazało go dalej.
— Refleksja ze spaceru z papierosem pełnego złych historii które nie powinny mieć znaczenia. A mają.
Reposted fromPoranny Poranny viasmutnazupa smutnazupa
2774 a716 500
Reposted frommarvinetta marvinetta viakaszeb kaszeb
dianazet
0879 0f7b 500
Reposted fromtelewizja telewizja viayanek yanek
9340 900e
Reposted fromLittleJack LittleJack viayanek yanek
dianazet
3541 4601
Reposted fromthephilosopher thephilosopher viatomash tomash
4821 c402 500

brainisfryed:

tawaranotohta:

windycat:

hollowedskin:

sprachtraeume:

meladoodle:

i too, think it would be different if we were staring into our empty palms and not an incredibly complex device which gives us access to almost all of the information in the world and can be used to communicate with other people

This is like taking a picture of a cyclist and photoshopping the bike out and then making fun of them for being in a silly position

reblog if you DO lie in bed and stare at your palms for hours while dissociating from reality

Where’s that pic of that motorist on a like low riding motorbike or whatever but the bike had been photoshopped out and it looked like he’s farting fire because this is literally that.

I am crying

Reposted fromtifflball tifflball viatomash tomash
dianazet
dianazet
9515 40df 500
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
dianazet
3304 89d2
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viatomash tomash
dianazet
2248 fd9c 500
Why is Peter Pan always flying?
Reposted fromckisback ckisback viatomash tomash
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl