Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 04 2019

dianazet
6691 94fe 500
Reposted fromzciach zciach viashowmetherainbow showmetherainbow
dianazet
To wcale nie tak, że dorośli przestają się kochać. Mnóstwo osób jest razem przez wiele lat, aż do dnia, w którym jedno umiera. Jednak są też tacy, którzy się rozstają, z wielu powodów. Czasem miłości jest zbyt mało i nie starcza na długo, czasem jest jej tak dużo, że krępuje ich i ogranicza. Wówczas nie czują się wolni. Zawsze jednak powinni się rozstać, jeśli osobno mogą być szczęśliwsi.
— Katarzyna Rygiel - 'Pod powiekami'
Reposted fromwetryagain wetryagain viasmutnazupa smutnazupa
Sponsored post
soup-sponsored
dianazet
dianazet
dianazet
2409 82dd
Reposted fromSardion Sardion viashowmetherainbow showmetherainbow
dianazet
dianazet
7119 18fe 500
Reposted fromAtari Atari viashowmetherainbow showmetherainbow
dianazet
7828 2fd7 500
Reposted frompiehus piehus viashowmetherainbow showmetherainbow
9842 bc96

wilwheaton:

bat blep

dianazet
8318 b906 500
Reposted fromlllm lllm viashowmetherainbow showmetherainbow
dianazet
7306 018c 500
Reposted fromratek ratek viashowmetherainbow showmetherainbow
dianazet
dianazet
8720 7a9d 500
Reposted fromoll oll viashowmetherainbow showmetherainbow
dianazet
6144 5182 500
dianazet
7877 61c2 500
Reposted fromsober sober viatomash tomash
dianazet
dianazet
8527 fe00 500
Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
dianazet
7075 dcc6
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatomash tomash
6259 8007

Death of a Cyborg by Shorra.

I love this—the expectation that it’s an old master and then you look at the subject.
Reposted fromsleepyheathen sleepyheathen viatomash tomash
dianazet
8547 948a 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...